PrivacybeleidPrivacyverklaring tekstbureau KimTikt

Inleiding

Op deze pagina vind je de privacyverklaring van Tekstbureau KimTikt. Deze verklaring is van toepassing op alle bezoekers van deze site en op al mijn geleverde diensten. 

Tekstbureau KimTikt, gevestigd in de Johannes Camphuysstraat 49, 3531 SE Utrecht, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58125396, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Persoonsgegevens die ik verwerk

Tekstbureau KimTikt verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van mijn diensten (of daar gebruik van wil gaan maken) en/of omdat je deze zelf aan mij hebt verstrekt. Gegevens die tekstbureau KimTikt van je nodig kan hebben of die noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door in tekstbureau KimTikt kunnen worden verwerkt, zijn: 

 • Voorletters en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Bedrijfsnaam
 • KvK-gegevens 
 • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
 • Telefoonnummer (mobiel of vast)
 • E-mailadres 
 • Bankgegevens

Verwerkt tekstbureau KimTikt ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Tekstbureau KimTikt verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens 

Waarom ik gegevens nodig heb

Als je eenmaal een overeenkomst hebt met tekstbureau KimTikt dan wil ik je goed van dienst zijn. Ik gebruik jouw gegevens voor de volgende doeleinden: 

 • Jou te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Jou te informeren over wijzigingen van mijn diensten
 • Om diensten en eventueel goederen bij jou af te leveren.
 • Als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

Tekstbureau KimTikt kan jouw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauw verwantschap bestaat.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is tekstbureau KimTikt gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt tekstbureau KimTikt zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang ik gegevens bewaar

Tekstbureau KimTikt zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. 

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden

Tekstbureau KimTikt verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)

Tekstbureau KimTikt gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan mijn website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt uiteraard altijd de mogelijkheid om al jouw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt je een gespecificeerd verzoek naar info@kimtikt.nl.

Beveiliging

Tekstbureau KimTikt hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van jouw persoonsgegevens. Tekstbureau KimTikt heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. De wesite heeft een SSL-certificaat wat betekent dat gegevens over een beveiligde verbinding worden verstuurd. 

Iedere persoon die bij tekstbureau KimTikt toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval tekstbureau KimTikt gebruikt maakt van de diensten van derden, zal tekstbureau KimTikt in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken over de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als je de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op. 

Jouw privacyrechten

Wanneer je een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van jouw persoonsgegevens doet, zal tekstbureau KimTikt jou hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt je indienen via info@kimtikt.nl. Om misbruik/fraude te voorkomen vraag ik je wel om jezelf te identificeren. 

Vragen 

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van jouw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt je contact met mij opnemen, via info@kimtikt.nl

Dit privacy statement is voor het laatste bijwerkt op 18 januari 2023.